Data Surat Warga

01 Nov 2022
18:56:32

muh***************** Mengirim Surat

surat nikah
Kepada : Kecamatan Wagir
persyaratan surat nikah

muh***************** Mengirim lampiran

16 Nov 2022
08:01:27

adm************** Membalas Surat

--- Foto Background Biru 2x3 dan 4x6 (masing 4 lembar)
--- Fotocopy KK+KTP Calon
--- Fotocopy KK+KTP Wali (kedua belah pihak)
--- Fotocopy Ijazah Terakhir
--- Akta Kelahiran Kedua Calon
--- Surat Keterangan dari RT/RW

07 Dec 2022